agenda wit

genlink

wortels voor uw stamboom

Gemeentelijk archieven

Eén van de grootste bronnen, zo niet de grootste, is het gemeentearchief.

Op deze pagina's vindt u linken naar practisch alle gemeenten.
Zelfs als een gemeente niet meer bestaat vindt u hier waar u nu de archieven kunt raadplagen.

Vaak zijn de archieven door vrijwilligers gedigitaliseerd.
Ze zijn dan direct in te kijken en in sommige gevallen kunt u zelfs een scan van de betreffende akte bekijken.

In gemeentearchieven vindt u meestal de D.T.B. boeken van die gemeenten. Dat zijn de Doop-, Trouw -en Begraafboeken die deze gebeurtenissen registreerden vòòr 1811.
Het waren over het algemeen de kerken die deze boeken bijhielden. Toch was er ook vaak een gemeentelijke registratie.

Na 1811 is er de Burgerlijke Stand. Tot op heden wordt daarin geregistreerd.

Denk er wel om dat vanaf ca. 1900 de persoonsgegevens nog niet openbaar zijn. Zolang een persoon nog kan leven worden er geen gegevens openbaar gemaakt.

Kijk voor familiegegevens na 1900 dus vooral rond in je familieomgeving en gebruik voor het verzamelen van die gegevens en anekdotes onze formulieren.

Klik hieronder op de beginletter van de gemeente waarvan u wilt weten waar het archief zich bevindt en wat het u te bieden heeft. Ook gemeenten die niet meer bestaan vindt u in ons bestand met een verwijzing naar het archief waar de gegevens zich bevinden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z